Urząd

Przebudowa drogi 151201R w Lutoryżu - chodnik i przejście dla pieszych

Przebudowa drogi gminnej na odcinku rozpoczynającym się za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19 (początek przebudowy poza pasem drogowym DK) tj. od ok. km 0+011,3 do km 0+301,6. Oświetlenie przejścia dla pieszych - 2 lampy z zasilaniem solarnym na fundamencie prefabrykowanym 30 cm x 30 cm. Projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości 4,5 m. Ogólny zakres prac przewidzianych w kolejności wykonywania dla przedmiotowej inwestycji to: odhumusowanie, rozbiórka poboczy gruntowych, rozbiórka kolidujących obiektów (przepusty pod zjazdami), wykonanie układu odwodnienia wraz z wydłużeniem przepustu pod drogą i wykonaniem przepustów pod przebudowywanymi zjazdami, wykonanie konstrukcji nowych lub przebudowanie istn. zjazdów i chodników, wykonanie konstrukcji nawierzchni poszerzenia drogi, wykonanie nowego pobocza drogi, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie humusowania z obsianiem trawą, uporządkowanie terenu, montaż prefabrykowanych fundamentów, montaż 2 lamp solarnych  na wysięgnikach 2  słupów  (2 zestawy do wbudowania na fundamencie).

Otrzymana kwota dofinansowania: 225 481 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji: 409 077,84 zł

Planowane zakończenie: 2023.12.15

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-30
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-30 12:10
data ostatniej aktualizacji 2024-04-17 14:26
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-04-17 14:26 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-02-22 15:11 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-11-30 12:13 Tomasz Sitek publikacja treści