Informacje

Gmina Boguchwała leży pomiędzy 20º, a 21º długości geograficznej wschodniej i 50º szerokości geograficznej północnej. Pod względem fizyczno-geograficznym należy do obszaru Europy Środkowej, prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji - Zewnętrzne Karpaty, makroregionu - Pogórze Karpackie, mezoregionu - na granicy Przedgórza Rzeszowskiego i Pogórza Strzyżowskiego. Pod względem administracyjnym Gmina Boguchwała znajduje się w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego.

Graniczy z nią 5 innych gmin:

  • Świlcza od północnego-zachodu,
  • Rzeszów od północy i wschodu,
  • Lubenia od południowego-wschodu,
  • Czudec od południa
  • Iwierzyce od zachodu.

Gminę tworzy 10 miejscowości: miasto Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze i Zgłobień liczących 20 910 mieszkańców (grudzień 2023). Łączna ich powierzchnia wynosi 8 897 ha. Najliczniejszą miejscowością w gminie jest miasto Boguchwała - 6 052 mieszkańców. Największą pod względem powierzchni - Niechobrz, najmniejszą - Zarzecze z 257,99 ha powierzchni i 603 mieszkańcami.

Dogodne położenie komunikacyjne czyni gminę łatwo dostępną dla turystów. Stolica gminy - miasto Boguchwała znajduje się przy drodze krajowej numer 19 wiodącej w kierunku granicy państwa polskiego ze Słowacją i przejścia granicznego w Barwinku. Ważne znaczenie dla gminy ma również jej położenie na obrzeżach miasta Rzeszowa, będącego stolicą województwa podkarpackiego.

Mapa powiatu rzeszowskiego