Niezbędnik

Telefony

Urząd Miejski

OGÓLNY: 17 87 55 200 - Biuro Obsługi Klienta
FAX: 17 87 55 209

17 87 55 201 - Burmistrz Boguchwały (sekretariat)
17 87 55 201 - Zastępca Burmistrza Boguchwały (sekretariat)
17 87 55 205 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale
17 87 55 210 - Sekretarz Gminy
17 87 55 230 - Skarbnik Gminy

Straż Miejska (poniedziałek, środa, piątek 07:30-15:30; wtorek, czwartek 11:00 -19:00) - 17 87 55 290 (komendant), 17 87 55 222

Biuro Rady Miejskiej i Burmistrza:

17 87 55 201 - Sekretariat (redakcja BIP)
17 87 55 204 - Biuro Rady  Miejskiej
17 87 55 211 - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC i OSP
17 87 55 219, 17 87 55 223 - stanowiska ds. informatyki

Referat budżetu i finansów:

17 87 55 272 - kierownik, 17 87 55 233, 17 87 55 250, 17 87 55 272
17 87 55 234 - kasa

Referat podatków i opłat lokalnych:

17 87 55 232 - kierownik, 17 87 55 231, 17 87 55 235

Referat infrastruktury:

17 87 55 229 - kierownik
17 87 55 259 - obiekty gminne, transport publiczny, baseny
17 87 55 249, 17 87 55 251 - utrzymanie dróg

Referat  oświaty:

17 87 55 253 - kierownik, 17 87 55 227, 17 87 55 228    

Referat spraw obywatelskich:

17 87 55 212 - kierownik USC
17 87 55 213 - dowody osobiste, meldunek

Referat organizacyjny:

17 87 55 217 - kierownik
17 87 55 226 - obsługa urzędu

Referat promocji, rozwoju i polityki społeczno-gospodarczej:

17 87 55 203 - kierownik
17 87 55 214 - projekty, sprawy społeczne
17 87 55 221, 17 87 55 224 - projekty, obsługa inwestorów
17 87 55 255 - promocja, kultura, sport, strony internetowe

Referat inwestycji i zamówień publicznych:

17 87 55 248 - kierownik
17 87 55 245, 17 87 55 242, 17 87 55 236 - inwestycje
17 87 55 220 - zamówienia publiczne

Referat mienia gminy i planowania przestrzennego:

17 87 55 270 - kierownik
17 87 55 282, 17 87 55 241, 17 87 55 225 - geodezja
17 87 55 244, 17 87 55 246 - budownictwo

Referat ochrony środowiska:

17 87 55 216 - kierownik, program Czyste Powietrze
17 87 55 237 - wycinka drzew, zwierzęta, badanie gleby, decyzje środowiskowe, sprawy wodne
17 87 55 247 - gospodarowanie odpadami komunalnymi