Informacja

W 2024 roku stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Boguchwała pozostają na dotychczasowym poziomie. Informacje dotyczące gospodarki odpadami w gminie Boguchwała (stawki i terminy opłat, harmonogramy wywozu odpadów, lista firm odbierających odpady i nieczystości ciekłe itp.) dostępna na stronie: https://bip.boguchwala.pl/pl/446-gospodarka-odpadami.html

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicz
2024-02-26 ROR UM
gmina

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024
2024-02-26 KRUS
gmina

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
2024-02-26 ZBP WIB
gmina

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Gaslighting jako forma przemocy psychicznej
2024-02-26 OIK Górno
gmina

Gaslighting jako forma przemocy psychicznej...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bez
2024-02-26 KRUS
gmina

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie ...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: LXIX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
2024-02-21 BRR UM
gmina

LXIX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Uwaga na ruch kolumn pojazdów wojskowych
2024-02-14 PUW Rzeszów
gmina

Uwaga na ruch kolumn pojazdów wojskowych...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Pomóżmy zwierzętom przetrwać mrozy
2024-02-14 ROS UM
gmina

Pomóżmy zwierzętom przetrwać mrozy...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Spoofing czyli podszywanie się pod inny numer tele
2024-02-08 ZBP / WIB
gmina

Spoofing czyli podszywanie się pod inny numer telefonu. Jak ...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Lokal do wynajęcia w Kielanówce – zapraszamy do sk
2024-02-01 RIN UM
gmina

Lokal do wynajęcia w Kielanówce – zapraszamy do składania of...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała pali
2024-02-01 RIN UM
gmina

Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale
2024-01-31 MRM
gmina

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale...

Pokaż wszystkie aktualności galeria załącznik
link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicz
2024-02-26 ROR UM
gmina

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024
2024-02-26 KRUS
gmina

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
2024-02-26 ZBP WIB
gmina

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Gaslighting jako forma przemocy psychicznej
2024-02-26 OIK Górno
gmina

Gaslighting jako forma przemocy psychicznej...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bez
2024-02-26 KRUS
gmina

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie ...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: LXIX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
2024-02-21 BRR UM
gmina

LXIX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Uwaga na ruch kolumn pojazdów wojskowych
2024-02-14 PUW Rzeszów
gmina

Uwaga na ruch kolumn pojazdów wojskowych...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Pomóżmy zwierzętom przetrwać mrozy
2024-02-14 ROS UM
gmina

Pomóżmy zwierzętom przetrwać mrozy...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Spoofing czyli podszywanie się pod inny numer tele
2024-02-08 ZBP / WIB
gmina

Spoofing czyli podszywanie się pod inny numer telefonu. Jak ...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Lokal do wynajęcia w Kielanówce – zapraszamy do sk
2024-02-01 RIN UM
gmina

Lokal do wynajęcia w Kielanówce – zapraszamy do składania of...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała pali
2024-02-01 RIN UM
gmina

Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale
2024-01-31 MRM
gmina

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale...

Pokaż wszystkie aktualności galeria załącznik
link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Zapraszamy na lodowisko w Boguchwale
2024-01-09 SP Boguchwała
sport oświata

Zapraszamy na lodowisko w Boguchwale...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej rozpoczę
2023-12-06 RPR UM
gmina oświata

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej rozpoczęta...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Stypendia za wyniki w nauce - wnioski do 30 wrześn
2023-09-25 RO UM
oświata

Stypendia za wyniki w nauce - wnioski do 30 września 2023 r....

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Podziękowanie za udział w akcji sprzątania świata
2023-09-19 ROS UM
gmina oświata

Podziękowanie za udział w akcji sprzątania świata...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Stypendia sportowe i artystyczne - wnioski do 30 w
2023-09-18 RPR UM
gmina oświata

Stypendia sportowe i artystyczne - wnioski do 30 września 20...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Nabór nauczycieli wychowawców do pracy w przedszko
2023-07-18 SROGB
oświata

Nabór nauczycieli wychowawców do pracy w przedszkolu...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Dzień Dziecka w Gminie Boguchwała
2023-05-29 RPR UM
kultura oświata

Dzień Dziecka w Gminie Boguchwała...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: VI Spartakiada Przedszkolna organizowana przez Sto
2023-05-16 SROGB
oświata

VI Spartakiada Przedszkolna organizowana przez Stowarzyszeni...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Paraolimpiada Dziecięca w Szkole Podstawowej nr 2
2023-04-25 SP2 Niechobrz
sport oświata

Paraolimpiada Dziecięca w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobr...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Akademia Katyńska w Szkole Podstawowej nr 2 w Niec
2023-04-18 SP nr 2 Niechobrz
oświata

Akademia Katyńska w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Sala pamięci Tadeusza Nalepy w Zgłobniu
2023-03-06 Krystyna Miłek
kultura oświata

Sala pamięci Tadeusza Nalepy w Zgłobniu...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Wesołego Alle
2023-03-01 SP Wola Zgłobieńska
kultura oświata

XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Wesołego Alleluja"...

Pokaż wszystkie aktualności galeria załącznik
link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023/G – z zakr
2023-10-26 LGD Trygon
gmina kultura

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023/G – z zakresu zachow...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego DŻET 2023
2023-10-25 KTT Dżet
kultura

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "DŻET 2023"...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Zakończenie realizacji projektu z zakresu przeciwd
2023-09-29
gmina kultura

Zakończenie realizacji projektu z zakresu przeciwdziałania p...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Obchody jubileuszu 650-lecia Niechobrza
2023-08-31 LOK Razem
kultura

Obchody jubileuszu 650-lecia Niechobrza...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Urodziny Nalepy w Zgłobniu
2023-08-29 Urodziny Nalepy
kultura

Urodziny Nalepy w Zgłobniu...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: 80. Urodziny Nalepy - Wielki Festyn w Zgłobniu
2023-08-18 Urodziny Nalepy
kultura

80. Urodziny Nalepy - Wielki Festyn w Zgłobniu...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Kalina w Międzynarodowym Festiwalu Ochryda – Maced
2023-07-31
kultura

"Kalina" w Międzynarodowym Festiwalu Ochryda – Macedonia...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Dni Gminy Boguchwała 2023
2023-06-06 RPR UM
gmina kultura

Dni Gminy Boguchwała 2023...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Dzień Dziecka w Gminie Boguchwała
2023-05-29 RPR UM
kultura oświata

Dzień Dziecka w Gminie Boguchwała...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Rodzinny Rajd Rowerowy
2023-05-18 RPR UM
sport kultura

Rodzinny Rajd Rowerowy...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Moto Show Boguchwała 2023
2023-05-09 RPR UM
sport kultura

Moto Show Boguchwała 2023...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza
2023-03-20 GBP
kultura

Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza...

Pokaż wszystkie aktualności galeria załącznik
link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Zapraszamy na lodowisko w Boguchwale
2024-01-09 SP Boguchwała
sport oświata

Zapraszamy na lodowisko w Boguchwale...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Zakończenie sezonu na boguchwalskich basenach
2023-08-31 RIN UM
gmina sport

Zakończenie sezonu na boguchwalskich basenach...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu oraz Driving H
2023-08-17 KJ Kresy
sport

Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu oraz Driving Hobby Horse...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Rodzinny Rajd Rowerowy
2023-05-18 RPR UM
sport kultura

Rodzinny Rajd Rowerowy...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Turniej PZU Amp Futbol Ekstraklasy
2023-05-09 RPR UM
sport

Turniej PZU Amp Futbol Ekstraklasy...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Moto Show Boguchwała 2023
2023-05-09 RPR UM
sport kultura

Moto Show Boguchwała 2023...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Paraolimpiada Dziecięca w Szkole Podstawowej nr 2
2023-04-25 SP2 Niechobrz
sport oświata

Paraolimpiada Dziecięca w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobr...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie 2023 o VIII
2023-02-10 UKS Gimnasion
sport

Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie 2023 o VIII Puchar Bur...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Piłki i odzież dla klubów sportowych z Gminy Boguc
2022-12-30 RPR UM
sport

Piłki i odzież dla klubów sportowych z Gminy Boguchwała...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Kolejne sukcesy bokserów Gimnasionu
2022-12-07 UKS Gimnasion
sport

Kolejne sukcesy bokserów Gimnasionu...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Stowarzyszenie Lubcza zrealizowało projekt Las nas
2022-11-09 SST Lubcza
sport

Stowarzyszenie Lubcza zrealizowało projekt "Las nasz przyjac...

link do artykułu: zdjęcie wprowadzające do artykułu: Boguchwalscy młodzi bokserzy na Mistrzostwach Pols
2022-10-07 UKS Gimnasion
sport

Boguchwalscy młodzi bokserzy na Mistrzostwach Polski Młodzik...

Pokaż wszystkie aktualności galeria załącznik

Polecamy

Miasta partnerskie

 

Partnerská města
Partnerské mestá

Bystrice - herb

miasto w Czechach, w kraju Wysoczyzna

Herb Miasta - Snina

miasto w Słowacji, w kraju preszowskim

Trościaniec - logo

miasto w Ukrainie,
obwód sumski

Vranov - herb

miasto w Słowacji, w kraju preszowskim