Partnerstwo

Miasta partnerskie

Bystrice nad Pernstejnem


www.bystricenp.cz

Bystrice nad Pernstejnem - miasto w Czechach, w kraju Wysoczyzna. Swoją nazwę otrzymało od nazwy potoku, który w źródłach historycznych był określany jako Ricka (mała rzeka), a w nazewnictwie lokalnej społeczności - Bystřička.

Miasto zostało założone w XIII wieku w bardzo dogodnej lokalizacji. Wkrótce stało się centrum administracyjnym obszaru, skolonizowanym przez rodzinę Medlovów, później nazywanych Pernstejn - szlachciców posiadających w herbie głowę żubra. Dokument z 1220 roku, uważany za najwcześniejszy zapis o Bystrzycy, okazał się fałszerstwem stworzonym przez rdzennego mieszkańca - Antonina Bocka - morawskiego historyka zamieszkującego w Brnie. Zatem tylko dokument stworzony między 1258-1298 rokiem, fałszywie datowany na 1238 rok, może być uznany za najwcześniejszą wzmiankę o mieście. Pomiędzy 1235, a 1238 rokiem w Bystrzycy zostaje wybudowany kościół poświęcony św. Wawrzyńcowi.

XIV-wieczne zmiany własności wskazują, iż Bystrzyca była już wówczas przemysłowym, administracyjnym i biznesowym centrum ziem Pernstejnów. Bystrzyca stała się miastem jeszcze przed 1348 rokiem przechodząc na własność margrabiów morawskich. W tym czasie, ich herb zaczyna pojawiać się na miejskich pieczęciach. W 1403 roku Wratysław z Pernstejna nadaje Bystrzycy prawo kaduka i swobody sprzedaży zarówno majętności ruchomych, jak i nieruchomych. W 1458 roku król Władysław potwierdził prawo miasta do organizowania dorocznych uroczystości ku czci św. Ludmiły, a w 1477 roku odbyły się również uroczystości celebrujące świętych: Jana i Wacława. Od początku XV wieku do roku 1588 Bystrzyca w rzeczywistości należała do rodziny Pernstejn. Pod ich panowaniem, głównie Vilema i Wratysława, miasto przeżywało swój rozkwit, a w pierwszej połowie XVI wieku osiągnęło szczyt swojej sławy.

Rok 1580 zapisał się jako najważniejszy na kartach historii miasta. W tym czasie cesarz Rudolf II przyznał Bystrzycy status miasta wraz z nowymi przywilejami. Z tej okazji miasto otrzymało również nowy herb oraz prawo do pieczętowania czerwonym woskiem. Po śmierci Wratysława, miasto miało kilku właścicieli, a jego rozwój został wstrzymany. Zostało także ciężko dotknięte działaniami Wojny Trzydziestoletniej. Leżąc na szlaku przemarszu wojsk, miasto i okoliczne wsie zostały spustoszone i splądrowane.

Oryginalnie wczesnogotycki kościół z XIII wieku przeszedł kilka rekonstrukcji. Nawy i chór powstały dopiero po 1699 roku, dając kościołowi swój późnobarokowy charakter. Dwie wieże wybudowano w 1750 roku w miejsce poprzedniej, pojedynczej wieży. Drugą świątynią w Bystrzycy jest renesansowy Kościół Świętej Trójcy, znajdujący się na miejscowym cmentarzu od 1615 roku. Pierwotnie był to kościół ewangelicki. Na wzgórzu Cerny Vrsek znajduje się barokowa kaplica św. Anny z 1749 roku. Na ulicy Bratrska znajdowała się kaplica Braci Czeskich. Szpital zostaje po raz pierwszy wymieniony w dokumentach historycznych z 1465 roku.

Od 1501 roku Bystrzyca posiadała swój ratusz. Wybudowany w 1808 roku magistrat mieści dziś w swoich murach Miejskie Muzeum. W 1845 roku rynek został przyozdobiony fontanną z rzeźbami Cyryla i Metodego. Nad fontanną góruje Kolumna Matki Boskiej z 1727 roku, z figurami czterech patronów miasta - św. Jana Nepomucena, św. Wawrzyńca, św. Sebastiana oraz św. Floriana. Na drugim końcu placu stoi krzyż wykonany z piaskowca wraz z Pietą z 1881 roku. Naprzeciwko szkoły podstawowej na ulicy Tyrs znajduje się pomnik Tomasa Masaryka, "ojca niepodległej Czechosłowacji", rzekomo najpiękniejszych wśród wszystkich posągów prezydenta.

Rozwój Bystrzycy jest ściśle związany z wybudowaniem linii kolejowej w czerwcu 1905 roku, a przede wszystkim z rozpoczęciem wydobycia uranu w Dolni Rozince pod koniec 1950 roku. Wraz ze wzrostem znaczenia przemysłu powstały dwa nowe osiedla, a liczba ludności wzrosła do 8 600. W latach 1949 i 1960 miasto zostało uznane za oficjalne centrum okręgu, z 93 wsiami należącymi do prowincji. W 1953 roku została otwarta czteroletnia szkoła rolnicza, której budynek z 1961 roku należał do najnowocześniejszych tego typu w Europie. Ośrodek zdrowia został zbudowany w 1963 roku, a w 1970 roku rynek otrzymał nowy wygląd wraz z pojawieniem się nowych sklepów, biur i instytucji. W 1997 roku zakończyła się budowa nowoczesnego budynku szkoły.

Nazwę nad Pernštejnem dodano Bystrzycy 10 maja 1925 roku. Obecnie liczy 9 007 mieszkańców i jest to gmina o rozszerzonym zakresie administracji publicznej. W chwili obecnej wydobycie uranu uległo zmniejszeniu, dlatego miasto zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy. Tyczy się to zwłaszcza strefy przemysłowej, gdzie kilka nowych firm rozpoczęło swoją działalność. Ponadto miasto posiada tereny z niezbędną infrastrukturą dostępną dla inwestorów. Nowo wybudowana kotłownia na biomasę zaopatruje większą część Bystrzycy w ciepło. Miasto jest centrum życia kulturalnego i społecznego w regionie. Istnieje dziewięć placówek edukacyjnych. Krajobrazy doliny rzeki Svratki i Zdarskich wzgórz dostarczają miłych doznań niezależnie od pory roku. Piękno terenów wokół Bystrzycy powoduje szybki rozwój branży turystycznej.

Pomiędzy rokiem 2000 i 2002 wybudowano nowy wielofunkcyjny stadion sportowy z basenem, ścianką wspinaczkowa, centrum fitness, kortem do squasha i kręgielnią. Do użytku oddano również kompleks trzech odkrytych podgrzewanych basenów, jeden z nich zawierający słoną wodę. Ponadto, istnieją dwa boiska do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko wyposażone w sztuczną murawę, dwa ziemne korty tenisowe oraz boisko do siatkówki plażowej.

Źródło: www.bystricenp.cz