Kultura i sport

Stowarzyszenia kulturalne

Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale

adres: ul. Kalinowa 11, 36-040 Boguchwała
prezes: Zdzisława Dudek
obszar działań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W ramach Stowarzyszenia działa kapela i zespół śpiewaczy "Kompanija".

Kapela i Zespół Śpiewaczy "Kompanija"

Był rok 1998, Wojtek Kalandyk i Sołtys Adam Wetula reaktywowali Koło Gospodyń Wiejskich w Boguchwale. Na kolejne spotkanie zaprosili Zbyszka Stojka z zamiarem utworzenia zespołu folklorystycznego. Propozycja się spodobała, Panie wybierały śpiew bądź taniec. Z czasem do rodzącego się zespołu doszli Panowie i rozpoczęły się próby. W krótkim czasie Zbyszek Stojek z pomocą Macieja Stopy i Edwarda Opalińskiego zbudowali kapelę folklorystyczną. Początkowo zespół taneczny występował oddzielnie jednak z czasem połączył się w całość.

Pierwszym kierownikiem muzycznym zespołu był Zbigniew Stojek, za którego zespół nagrał płytę pn. "Zagroj mi kapelo". Od 10-ciu lat choreografem zespołu i tancerzem jest Marcin Zych (twórca suity rzeszowskiej, poloneza i mazura). Obecnie kierownikiem muzycznym "Kompaniji” jest Michał Stefanik, który gra na akordeonie i wraz z zespołem nagrał drugą płytę "Boguchwała tańczy, Boguchwała śpiewa".

Kapela gra w składzie: Franciszek Materna - kontrabas, Piotr Kowalski - klarnet, Adam Wojtaszek - klarnet, Józef Sypko - skrzypce, Piotr Oleszczuk - skrzypce, Edward Opaliński - trąbka, Zbigniew Żarów - trąbka. Zespół wokalny i taneczny: Adam Haba, Zofia Porada, Zofia Jakubiec, Aleksandra Miłek, Ryszard Miłek, Wojciech Stefanik, Krystyna Sierżęga, Edward Wajda, Renata Dziobak, Lidia Przepióra, Władysław Pałka, Janina Roman, Zbigniew Kogut, Alicja Furman, Alicja Szczęch, Marta Wilk, Adam Wilk.

W zespole występowali: Janina Rozborska, Helena Hadera, Alina Banaś, Danuta Piela, Maria Mazur, Józefa Soboń, Janina Borowiec, Waldemar Mach, Maciej Stopa, Marian Puc, Jacek Barć, Renata i Sławomir Wilk, Waldemar Żarów. "Kompaniji" patronuje Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale, którego prezesem jest Pani Zdzisława Dudek.

Repertuar zespołu i kapeli to piosenki i melodie z regionu rzeszowskiego, krośnieńskiego, przeworskiego. Zespół działa społecznie i rozsławia rodzimy folklor podczas licznych występów na różnych uroczystościach gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz charytatywnych. "Kompanija" dwukrotnie z dużym sukcesem prezentowała swój dorobek w telewizji, a za największy sukces uważa I miejsce przez okres kilku miesięcy w konkursie kapel "Radia Rzeszów".