Niezbędnik

Telefony

Urząd Miejski

Biuro Obsługi Klienta - 17 87 55 200
FAX - 17 87 55 209

Burmistrz Boguchwały (sekretariat) - 17 87 55 201
Zastępca Burmistrza (sekretariat) - 17 87 55 201
Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale - 17 87 55 205
Sekretarz Gminy - 17 87 55 210
Skarbnik Gminy - 17 87 55 230

Biuro Rady Miejskiej i Burmistrza:

 • Biuro Rady - 17 87 55 204
 • Stanowisko ds. obsługi administracyjnej sekretariatu i redagowania BIP – 17 87 55 201
 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC i OSP - 17 87 55 211
 • Stanowiska ds. informatyki - 17 87 55 219, 17 87 55 223

Straż Miejska - poniedziałek, środa, piątek 07:30-15:30, wtorek, czwartek  11:00 -19:00:

 • Komendant - 17 87 55 290
 • Strażnicy - 17 87 55 222

Referat Budżetu i Finansów:

 • Kierownik Referatu - 17 87 55 225
 • kasa - 17 87 55 234
 • stanowiska osobowe - 17 87 55 233, 17 87 55 250, 17 87 55 272

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

 • Kierownik Referatu - 17 87 55 232
 • wymiar podatkowy - 17 87 55 231
 • księgowość podatkowa - 17 87 55 235

Referat Infrastruktury:

 • Kierownik Referatu - 17 87 55 229
 • obiekty gminne, transport publiczny, baseny - 17 87 55 259
 • utrzymanie dróg - 17 87 55 249, 17 87 55 251

Referat Spraw Obywatelskich:

 • Kierownik USC, Kierownik Referatu - 17 87 55 212
 • dowody osobiste, meldunek - 17 87 55 213

Referat Organizacyjny:

 • Kierownik Referatu, kadry - 17 87 55 217
 • obsługa urzędu - 17 87 55 226

Referat Promocji Rozwoju, Obsługi Inwestorów i Polityki Społeczno-Gospodarczej:

 • Kierownik Referatu - 17 87 55 203
 • projekty, obsługa inwestorów, projekty, sprawy społeczne - 17 87 55 221, 17 87 55 224
 • promocja, kultura, sport, organizacje pozarządowe, strony internetowe - 17 87 55 255

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • Kierownik Referatu - 17 87 55 248
 • inwestycje - 17 87 55 214, 17 87 55 242, 17 87 55 236
 • inwestycje drogowe - 17 87 55 245
 • oświetlenie, energetyka - 17 87 55 240
 • zamówienia publiczne - 17 87 55 220

Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego:

 • Kierownik Referatu - 17 87 55 270
 • planowanie przestrzenne - 17 87 55 256
 • geodezja - 17 87 55 241, 17 87 55 282
 • budownictwo - 17 87 55 244, 17 87 55 246

Referat Ochrony Środowiska:

 • Kierownik Referatu, program Czyste Powietrze - 17 87 55 216
 • wycinka drzew, zwierzęta, badanie gleby, decyzje środowiskowe, sprawy wodne - 17 87 55 237
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17 87 55 247

Centrum Usług Wspólnych:

 • Dyrektor CUW - 17 87 55 253
 • stanowiska osobowe - 17 87 55 253, 17 87 55 227, 17 87 55 228

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • Dyrektor MOPS - 17 87 55 265
 • stanowiska osobowe - 17 87 55 260, 17 87 55 261, 17 87 55 262, 17 87 55 263, 17 87 55 264, 17 87 55 266
 • Klub Seniora w Zarzeczu - 530 685 897
 • Klub Seniora w Boguchwale – 534 312 508
 • Klub Integracji Społecznej w Niechobrzu - 17 87 00 143