Niezbędnik

Telefony

Boguchwała

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 17 87 55 260, 17 87 55 261, 17 87 55 262, 17 87 55 263

Zakład Gospodarki Komunalnej GO-KOM - 17 87 14 300

Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 17 23 05 951

Komisariat Policji - 47 82 137 35

Straż Miejska - 17 87 55 222

Przedszkole Publiczne - 17 87 14 330

Szkoła Podstawowa - 17 87 14 438

Gminna Biblioteka Publiczna - 17 87 15 355

Miejskie Centrum Kultury - 17 23 06 572

Parafia - 17 87 14 436

Ośrodek Zdrowia (centrala) - 17 87 14 444