Urząd

Informacje można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale pod numerami 17 87 55 231 oraz 17 87 55 235.