Urząd

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Przebudowa drogi 108158R w Nosówce

Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie na realizację zadania "Przebudowa drogi 108158R w Nosówce" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność "z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa będzie odbywała się na działkach o numerach: 851/3, 867/15, 868/13. Łączna długość odcinka drogi 318 m. W ramach inwestycji zostanie wykonane: poszerzenie jezdni, budowa utwardzonego poszerzenia oraz przebudowa odwodnienia drogi poprzez budowę rowu krytego.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 103 716,00 zł. Planowana całkowita wartość inwestycji to 162 999,50 zł.