Urząd

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce

Gmina Boguchwała realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce" dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022.

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego oraz na cele edukacyjno – sportowe. W ramach projektu wykonane zostaną roboty w zakresie wzmocnienia podłoża pod konstrukcję sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz modernizacja sali. Dodatkowo zakupiona zostanie tablica informacyjna.

Wartość projektu: 1 724 480 zł

Wartość dofinansowania: 797 700 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.04.2023