Urząd

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Kielanówka i Zgłobień oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Racławówka

Nazwa zadania: "Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Kielanówka i Zgłobień oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Racławówka"

Dofinansowanie: Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizowane w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021.

Wartość zadania po udzieleniu zamówień: 806 640,71 zł
Dofinansowanie: 50%

Opis zadania inwestycyjnego:

Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej, ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego, jak również służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 2 boisk przyszkolnych w Kielanówce oraz w Zgłobniu oraz remont boiska w Racławówce.

Zadanie 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Kielanówce - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 15x28 m i powierzchni 420 m2. W obrysie boiska wyposażonego w piłkochwyty zlokalizowano boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki.

Zadanie 2. Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Zgłobniu - boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 26x46 m i powierzchni 1196 m2. W obrysie boiska wyposażonego w piłkochwyty zlokalizowano boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykówki.

Zadanie 3. Remont boiska przyszkolnego w Racławówce - remont boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, polegający na wymianie zniszczonej trawy na nową wraz z warstwą wyrównującą Planuje się wymianę słupków piłkochwytów oraz siatki, wymianę bramek do piłki nożnej.