Urząd

Przebudowa ul. Krasińskiego w Boguchwale

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0 + 095

Całkowita wartość inwestycji: 551 500,01 zł

Środki Funduszu: 200 000 zł

Środki własne gminy: 351 500,01 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin rozpoczęcia inwestycji: 2021.12

Termin zakończenia inwestycji: 2022.10.28

Zakres robót: wykonanie na odcinku 195 m od skrzyżowania z droga powiatową 1408R chodnika z dostosowaniem parametrów technicznych jezdni do określonych w MPZP osiedla „Koreja” i objął:

- prace przygotowawcze
- poszerzenie konstrukcji jezdni do 6 m
- warstwa ścieralna nawierzchni na całej szer. jezdni
- chodnik jednostronny o szer. nawierzchni z kostki 2 m
- odwodnienie jezdni
- wyniesione i podświetlone przejście dla pieszych
- oświetlenie chodnika
- oznakowanie i roboty wykończeniowe

Efektem robót jest 195 m odcinek, dostosowany do zapisów MPZP, o szer. jezdni 6 m z oświetlonym chodnikiem, odwodnieniem i wyniesionym oraz podświetlonym przejściem dla pieszych, zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.