Urząd

Remont drogi gminnej 108189R w Mogielnicy i Niechobrzu oraz remont drogi gminnej nr 151502R w Niechobrzu

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej 108189R w Mogielnicy i Niechobrzu w km 0+0025 do 1+633 oraz remont drogi gminnej nr 151502 R w Niechobrzu w km od 0+0025 do 0+334

Całkowita wartość inwestycji: 997 270,17 zł

Środki Funduszu: 377 800,00 zł

Środki własne gminy: 619 470,17 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin rozpoczęcia inwestycji: 2022.10

Zakończenie inwestycji: 2023.04.28

Zakres robót: Przedmiotowy wniosek dotyczy remontu 2 dróg gminnych nr 108189 R i 151502 R w Mogielnicy i Niechobrzu, stanowiących ciąg komunikacyjny łączący drogi powiatowe nr 1407R i 1409R. W ramach przedmiotowego wniosku wykonano następujący zakres robót:

Droga nr 1: 108189R

- remont drogi gminnej: roboty rozbiórkowe, nawierzchnie, pobocza, zjazdy i odmulenie rowów, urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- nadzór inwestorski
- tablica informacyjna

Droga nr 2: 151502 R

- remont drogi gminnej: roboty rozbiórkowe, nawierzchnie, pobocza, zjazdy i odmulenie rowów, urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- nadzór inwestorski
- tablica informacyjna

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano remont o łącznej długości 1962,00 mb (przy drodze 1 – 1630,5 mb, przy drodze 2 – 331,5 mb)