Urząd

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Budowa drogi w Boguchwale w km od 0+769,05 do 0+881,63, budowa ul. Partyzantów w km 0+881,63 do 0+950, budowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+331,95 wraz z odwodnieniem

Nazwa zadania: Budowa drogi w Boguchwale w km od 0+769,05 do 0+881,63, budowa ul. Partyzantów w km 0+881,63 do 0+950, budowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+331,95 wraz z odwodnieniem

Całkowita wartość inwestycji: 1 548 157,52 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 619 263,52 zł

Termin rozpoczęcia inwestycji: 2020.09

Termin zakończenia inwestycji: 2021.06

Zakres robót:

Przedmiotowa droga stanowi kontynuację rozpoczętej już przebudowy drogi o długości 762 m na os. Koreja (os. Gaj) w Boguchwale.

Droga nr 1:

  • budowa drogi gminnej: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, studzienki wodościekowe, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic,
  • kanalizacja deszczowa: roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, studzienki wodościekowe, roboty wykończeniowe,
  • odwodnienie drogi realizowane dwuetapowo wymaga wykonania kolektora kanalizacji deszczowej dla odbioru wód opadowych z jezdni do odbiornika we własności Gminy Boguchwała,
  • nadzór,
  • 1 tablica inf.

Droga nr 2:

  • roboty przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, studzienki wodościekowe, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano budowę chodnika o łącznej długości 488,82 mb (przy drodze 1 – 179,61 mb, przy drodze 2 - 309,21 mb), budowę 2 skrzyżowań (1 skrzyżowanie ul. Partyzantów z drogą gminną nr 108197R, 2 skrzyżowanie drogi gminnej - sięgacza z drogą będącą przedmiotem innej inwestycji, która po zakończeniu realizacji otrzyma status drogi publicznej gminnej), ruch rowerów - po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.