Urząd

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała

Całkowita wartość zadania: 451 022,55 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 431 036,20 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: październik 2021 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Boguchwała przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wybudowane oświetlenie ma zapewniać bezpieczeństwo dla ruchu drogowego i pieszego. Zakres rzeczowy niżej wymienionych zadań  obejmuje wykonanie linii napowietrznych nN; wykonanie linii kablowych nN; montaż słupów wraz z oprawami na wysięgnikach, montaż zestawów złączowo-pomiarowych, montaż szaf sterowniczych. Szczegółowy zakres zamówienia, określony został w projekcie budowlanym dla każdego zadania,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz w przedmiarach robót.

Budowa oświetlenia drogi nr ew. 1278/1 w Racławówce

Całkowita wartość zadania: 51 126,18 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 31 139,83 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 08.06.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: 06.10.2021 r.

Zakres rzeczowy zadania  obejmuje: wykonanie zasilania kablem ziemnym, montaż słupów oświetleniowych na fundamencie betonowym wraz z oprawami typu led na wysięgniku, przyłącz, szafa oświetleniowa. Wykonano 7 punktów świetlnych.

Oświetlenie drogi nr 1278/1 w Racławówce  Tablica informacyjna projektu

Budowa oświetlenia drogi 807 w Zgłobniu

Całkowita wartość zadania: 32 595,00 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 32 595,00 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji 15.06.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji 15.09.2021 r.

Zakres rzeczowy zadania  obejmuje: wykonanie  zasilania linii napowietrznej nN; montaż słupów z żerdzi wirowanych wraz z oprawami typu led na wysięgniku, szafką oświetleniową. Wykonano 8 punktów świetlnych.

Oświetlenie drogi 807 w Zgłobniu  Oświetlenie drogi 807 w Zgłobniu

Budowa oświetlenia drogi nr 151203R Lutoryż-Kolonia

Całkowita wartość zadania: 100 112,00 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 100 112,00 zł

Termin rozpoczęcia inwestycji 15.06.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji 16.09.2021 r.

Zakres rzeczowy zadania  obejmuje: wykonanie  zasilania linii napowietrznej nN; montaż słupów z żerdzi wirowanych wraz z oprawami typu led na wysięgniku, szafką oświetleniową. Wykonano 14 punktów świetlnych.

Oświetlenie drogi nr 151203R Lutoryż-Kolonia   Tablica informacyjna projektu

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108160R Racławówka - Nosówka dz. 1260 w Racławówce

Całkowita wartość zadania: 33 702,00 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 33 702,00 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 15.06.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: 16.09.2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie zasilania linii napowietrznej nN; montaż słupów z żerdzi ŻN i wirowanych wraz z oprawami typu led na wysięgniku, szafką oświetleniową. Wykonano 6 punktów świetlnych.

Oświetlenie drogi nr 108160R Racławówka - Nosówka   Tablica informacyjna projektu

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Niechobrz - Boguchwała w Niechobrzu - dz. 1211/2. Budowa oświetlenia drogi gminnej Racławówka Zagrody w Racławówce - dz.1294/1

Całkowita wartość zadania: 136 997,40 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 136 997,40 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 04.08.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: 29.10.2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie zasilania kablem ziemnym nN; montaż słupów stalowych na fundamencie betonowym z oprawami typu led na wysięgniku, szafką oświetleniową. Wykonano 18 punktów świetlnych.

Oświetlenie przy drodze powiatowej Niechobrz - Boguchwała w Niechobrzu  Oświetlenie przy drodze powiatowej Niechobrz - Boguchwała w Niechobrzu

Oświetlenie drogi gminnej Racławówka Zagrody   Tablica informacyjna projektu

Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. nr ew.1456 w Nosówce

Całkowita wartość zadania: 49 126,20 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 49 126,20 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 03.08.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: 07.10.2021 r.

Zakres rzeczowy niżej wymienionego zadania obejmuje: wykonanie zasilania przewodem napowietrznym izolowanym nN; montaż słupów sieci napowietrznej z oprawami typu led na wysięgniku, szafką oświetleniową. Wykonano 11 punktów świetlnych.

Oświetlenia drogi gminnej 1456 w Nosówce   Tablica informacyjna projektu

Budowa oświetlenia na ul. Technicznej - osiedle w Boguchwale

Całkowita wartość zadania: 47 353,77 zł.

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 47 353,77 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 03.08.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji 29.10.2021 r.           

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie zasilania kablem ziemnym nN; montaż słupów parkowych na fundamencie betonowym z oprawami typu led na wysięgniku, szafką oświetleniową. Wykonano 7 punktów świetlnych.

Oświetlenie na ul. Technicznej   Tablica informacyjna projektu

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-11-12
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-11-12 10:24
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność