Urząd

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

Całkowita wartość inwestycji: 3 307 462,12 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 708 320,31 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 2019.04

Zakończenie inwestycji: 2021.06

Zakres robót:

W ramach zadania rozbudowany został budynek szkoły wzdłuż elewacji frontowej w kierunku północno-wschodnim oraz dobudowany nowy segment budynku od strony elewacji tylnej, wraz z wykonaniem nowej kotłowni obsługującej cały obiekt. W przebudowanym budynku zwiększone zostaną zarówno powierzchnie szkoły podstawowej jak i przedszkola, budynek zostanie dostosowany do przepisów sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych oraz dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie nowa elewacja budynku wraz z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowany i odnowiony zostanie teren zewnętrzny szkoły.