36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ochrona środowiska

Łowiectwo

OBWODY ŁOWIECKIE: Na terenie Gminy Boguchwały zlokalizowane są trzy obwody łowieckie:

 • nr 100 pk - Koło Łowieckie nr 154 "Rogacz" w Rzeszowie
  Wojskowe Koło Łowieckie nr 154 Rogacz, ul. Dąbrowskiego 77, 35-042 Rzeszów, skr.pocztowa nr 2010
 • nr 125 pk - Koło Łowieckie "Rogacz" w Niechobrzu:
  Koło Łowieckie "Rogacz" w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 540
 • nr 113 pk - Koło Łowieckie "Podgorzałka" w Rzeszowie:
  Koło Łowieckie "Podgorzałka" w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 25, 35-010 Rzeszów

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 roku, w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie, poniżej przedstawiony jest wykaz obwodów łowieckich, z wyszczególnieniem starej i nowej numeracji obwodów, ich powierzchni i opisu granic.

Tabela obwodów łowieckich w Gminie Boguchwała

Zgodnie z art. 26 ustawy Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

 1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
 2. tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
 3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

PRZYDATNE LINKI I ADRESY:

Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Rzeszowie

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 25
tel./fax 17 85 33 546, tel. 17 85 23 360
e-mail: reshunter@interia.pl, zo.rzeszow@pzlow.pl

 • Data aktualizacji: 2019-06-17 10:10
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 858 514