Urząd

Ochrona środowiska

Chcesz wyciąć drzewa w swoim lesie?

Informujemy, że w sprawach dotyczących nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie obwodu nadzorczego nr 1 sprawuje specjalista ds. lasów nadzorowanych pan Adam Piróg, tel. 660 764 394. Udziela niezbędnych informacji i przyjmuje wnioski w zakresie wydawania zezwoleń na wycinkę drzew w lasach stanowiących własność prywatną na terenie Gminy Boguchwała.

W przypadku urlopu wypoczynkowego lub chorobowego specjalisty ds. lasów nadzorowanych, informacji na temat zastępstwa udziela koordynator w biurze nadleśnictwa Strzyżów pod nr tel. 17 27 61 011.