Urząd

Ochrona środowiska

Schronisko dla zwierząt

Decyzją Nr 194/13 z dnia 18 marca 2013 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie nadał weterynaryjny numer identyfikacyjny dla podmiotu nadzorowanego - schroniska dla bezdomnych zwierząt w Boguchwale, prowadzonego przez Gminę Boguchwała.

Schronisko jest pozytywnym przykładem wywiązywania się gminy ze swoich ustawowych obowiązków w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zadaniem w zakresie świadczenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wraz z wyżywieniem oraz wykonywaniem prac porządkowych, remontowych i naprawczych zajmuje się Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale z siedzibą przy ul. Suszyckich 9.

Wydzielony został adekwatny do liczby psów teren. Psy posiadają dobrej jakości, zadaszone boksy, są regularnie wypuszczane na wybieg, socjalizowane i wyprowadzane na spacery. Podopieczni schroniska są pod stałą opieką lekarza weterynarii Pani Justyny Wojtyny-Stawarz, prowadzącej Gabinet Weterynaryjny w Boguchwale przy ul. Przemysłowa 3/29A - tel. 602-670-139. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Cztery Łapy z siedzibą w Boguchwale przy ul. Partyzantów 11, które powstało z  inicjatywy grupy osób, których pasją jest dopisywanie szczęśliwych zakończeń do smutnych początków, cały czas intensywnie prowadzone są poszukiwania nowych, odpowiedzialnych domów adopcyjnych.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Boguchwale
ul. Kwiatkowskiego 4, 36-040 Boguchwała (baza GOKOM)
tel. 662 314 132
www.facebook.com/SchroniskoBoguchwala

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Cztery Łapy
ul. Partyzantów 11
36-040 Boguchwała
www.sto4lapy.pl