36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ochrona środowiska

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

     

27 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Boguchwale podjęła Uchwałę nr III.31.2018 (DZ.URZ.WOJ.2019.139) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Stawki opłat obowiązujące od lutego 2019 roku:

wielkość gospodarstwa

selektywny zbiór

nieselektywny zbiór

1 osoba (mikro)

14 zł

28 zł

2-4 osób (małe)

30 zł

60 zł

5-10 osób (średnie)

42 zł

84 zł

powyżej 10 osób (duże)

57 zł

114 zł

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą stawki, nie ma konieczności składania nowych deklaracji. Nową deklarację składamy w przypadku każdorazowej zmiany ilości mieszkańców lub zmiany płatnika. Informacje o opłacie, wzorem lat poprzednich, będą wysyłane pocztą do każdego płatnika.


DEKLARACJA:

 • Deklaracja - zabudowa jednorodzinna DOKUMENT 
 • Deklaracja - zabudowa wielorodzinna DOKUMENT

KONTO: Do obsługi zobowiązań mieszkańców i firm z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, wprowadzono nowy rachunek bankowy Gminy Boguchwała. Rachunek służy WYŁĄCZNIE do regulowania tej opłaty. Prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

Numer rachunku: 08 9163 0009 2001 0000 0039 0153

KALENDARZE WYWOZU ODPADÓW 2019:


ZABUDOWA WIELOLOKALOWA:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 10 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 20 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość


DODATKOWE INFORMACJE: Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguchwała - konsorcjum firm:

 • GOKOM EKO Sp. z o.o. - 36-040 Boguchwała, ul.Kwiatkowskiego 4
 • GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. - 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 146, tel. (017) 87 01 211, www.go-kom.pl

Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boguchwała:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miejskiej Sp. z o.o. - ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów
 • Usługi komunalne Oczyszczanie Ulic, Chodników, Parków - oś. Piłsudskiego 13a/1, 37-500 Jarosław
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów - ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
 • Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. - ul. Doktora Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
 • Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o. - ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
 • Trans-Formers Karpatia - ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów
 • REMONDIS KROeko Sp. z o.o. - ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. - ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 • GOKOM EKO Sp. z o. o. - ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała
 • F.H.U. Maxlift Bożena Korziewicz - ul. Beskidzka 18, 35-083 Rzeszów
 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski - Glinik Harzewski 117
 • Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak - ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boguchwała:

zmieszanych odpadów komunalnych:

 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy

odpadów zielonych:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - Paszczyna 62
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. - ul. Żwirki i Wigury 3, Leżajsk

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu - ul. Wolności 171

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2, 36-040 Boguchwała
 • R-Stal Kamerduła, Olszewski Sp. j. - ul. Przemysłowa 4, 36-040 Boguchwała, tel. 17 87 15 103
 • Data aktualizacji: 2019-12-05 14:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 910 219