36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ochrona środowiska

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konieczne było wprowadzenie zmian co do rodzaju frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie naszej Gminy. Od 1 stycznia 2020 r. do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Boguchwała stosowane są pojemniki/worki w określonych kolorach i z następującym oznaczeniem:

 • kolor niebieski - papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), pojemniki/worki, oznaczone napisem "Papier",
 • kolor zielony - szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), pojemniki/worki, oznaczone napisem "Szkło";
 • kolor żółty - metale (w tym opakowania metalowe) i tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych), opakowania wielomateriałowe, pojemniki/worki, oznaczone napisem "Tworzywa sztuczne i metale",
 • kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, pojemniki/worki – kolor brązowy, oznaczone napisem "Bio",
 • do pojemnika/worka czarnego z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, np.: gąbki, szmatki, produkty higieniczne (pieluchy, podpaski, wata), maszynki do golenia produkty skórzane, futrzane, zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, zużyte ubrania, tekstylia, obuwie, zbite naczynia, włosy, sierść, itd. Do pojemnika/worka czarnego nie należy wrzucać: zużytych baterii, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, popiołu.

OPŁATY

Po przeprowadzeniu analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz po przeprowadzeniu przetargu na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zaszła konieczność podniesienia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z powyższym stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguchwała przedstawiają się następująco:

Wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku posiadania kompostownika

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku nie posiadania kompostownika

Wysokość miesięcznej opłaty w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

1 osobowe

23 zł

24 zł

48 zł

2 osobowe

47 zł

48 zł

96 zł

3 osobowe

71 zł

72 zł

144 zł

4 osobowe

94 zł

95 zł

190 zł

5 osobowe

114 zł

115 zł

230 zł

6 - 8 osobowe

123 zł

125 zł

250 zł

od 9 osób

133 zł

135 zł

270 zł


W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Boguchwale:

 • Uchwały nr XV.205.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz

 • Uchwały nr XV.204.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

właściciele nieruchomości (zamieszkałych) znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 lutego 2020 roku.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na rok 2020 - DOKUMENT

Ponadto, druki deklaracji można pobrać:

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w poniedziałki w godz. 07:30-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 07:30-15:30

lub

 • pobrać ze strony internetowej: www.bip.boguchwala.pl w zakładce: MOJA SPRAWA (FORMULARZE) > Ochrona środowiska i przyrody

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami są od 2013 roku niezmienne, płatność następuje bez wezwania co dwa miesiące do dnia:

 • 31.01 (za styczeń i luty),
 • 31.03 (za marzec i kwiecień),
 • 31.05 (za maj i czerwiec),
 • 31.07 (za lipiec i sierpień),
 • 30.09 (za wrzesień i październik)
 • 30.11 (za listopad i grudzień).

Uchwała Rady Miejskiej w Boguchwale: bip.boguchwala.pl/183,24504/24504/art29289.html

KALENDARZE WYWOZU ODPADÓW W PLIKACH PONIŻEJ

 • Data aktualizacji: 2020-07-14 15:05
 • |
 • Licznik odwiedzin: 12 885 371