Urząd

Ochrona środowiska

System gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2023 r. do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Boguchwała stosowane są pojemniki/worki w określonych kolorach i z następującym oznaczeniem:

 • kolor niebieski - papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), pojemniki/worki, oznaczone napisem "Papier",
 • kolor zielony - szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), pojemniki/worki, oznaczone napisem "Szkło";
 • kolor żółty - metale (w tym opakowania metalowe) i tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych), opakowania wielomateriałowe, pojemniki/worki, oznaczone napisem "Tworzywa sztuczne i metale",
 • kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, pojemniki/worki – kolor brązowy, oznaczone napisem "Bio",
 • do pojemnika/worka czarnego z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, np.: gąbki, szmatki, produkty higieniczne (pieluchy, podpaski, wata), maszynki do golenia produkty skórzane, futrzane, zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, zużyte ubrania, tekstylia, obuwie, zbite naczynia, włosy, sierść, itd. Do pojemnika/worka czarnego nie należy wrzucać: zużytych baterii, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, popiołu.

OPŁATY

Po przeprowadzeniu analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz po przeprowadzeniu przetargu na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostaną na poziomie z 2020 r. W związku z powyższym stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguchwała przedstawiają się następująco:

Wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku posiadania kompostownika

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku nie posiadania kompostownika

Wysokość miesięcznej opłaty w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

1 osobowe

23 zł

24 zł

48 zł

2 osobowe

47 zł

48 zł

96 zł

3 osobowe

71 zł

72 zł

144 zł

4 osobowe

94 zł

95 zł

190 zł

5 osobowe

114 zł

115 zł

230 zł

6 - 8 osobowe

123 zł

125 zł

250 zł

od 9 osób

133 zł

135 zł

270 zł

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na rok 2023

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy wielolokalowej na rok 2023

Ponadto, druki deklaracji można pobrać:

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w poniedziałki w godz. 07:30-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 07:30-15:30

lub

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami są od 2013 roku niezmienne, płatność następuje bez wezwania co dwa miesiące do dnia:

 • 31.01 (za styczeń i luty)
 • 31.03 (za marzec i kwiecień)
 • 31.05 (za maj i czerwiec)
 • 31.07 (za lipiec i sierpień)
 • 30.09 (za wrzesień i październik)
 • 30.11 (za listopad i grudzień)

Za pośrednictwem strony https://enaleznosci.boguchwala.pl istnieje możliwość sprawdzenia aktualnego stanu zobowiązań.

Płatności za odpady komunalne można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale w formie gotówkowej i bezgotówkowej, w formie przelewu bankowego, u sołtysa danej miejscowości lub za pośrednictwem strony https://enaleznosci.boguchwala.pl.

Harmonogramy odbioru odpadów na terenie gminy Boguchwała są dostępne na stronach:

Informacje dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Boguchwała (stawki i terminy opłat, harmonogramy  wywozu odpadów, lista firm odbierających odpady i nieczystości ciekłe itp.): https://bip.boguchwala.pl/pl/446-gospodarka-odpadami.html

KALENDARZE WYWOZU ODPADÓW 2023 I 2024 W PLIKACH PONIŻEJ