36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Jeździecka Powożenie" - Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu złożona przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki Kresy, Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 6 lipca 2022 roku.

Link do informacji: https://bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23719.html

Liczba odsłon: 1506
  • Data aktualizacji: 2023-03-29 09:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 810 419