Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert - świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2023 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2023 roku dostępne pod adresem:

https://www.bip.boguchwala.pl/222,224/224/art24290.html