Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2024 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 68.2024 z dnia 8 marca 2024 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2024 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16479-wyniki-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-fizycznej-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-2024-roku.html