Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2024 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 80.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16694-wyniki-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-fizycznej-w-2024-roku.html