Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2023 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 82.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2023 roku.

LINK: https://www.bip.boguchwala.pl/222,224/224/art24570.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-05-02
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-05-02 14:51
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność