Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 16.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. przyznał dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnasion" z siedzibą Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała, na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały".

Link: https://www.bip.boguchwala.pl/222,224/224/art24330.html