Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego biegu trailowego >>WIELKI LAS<<" złożona przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne "Lubcza" na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 31 stycznia 2022 roku.

https://bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23301.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-01-24
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-01-24 12:49
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność