Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2020 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 92.2020 z dnia 8 maja 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.063.2020 r. o godzinie 09:30

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-05-08
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-05-08 14:24
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność