Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym - "Judo w Gminie Boguchwała"

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Judo w Gminie Boguchwała" złożona przez Stowarzyszenie "FIGHT-FUN" z Niechobrza na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: z.lencewicz@um.boguchwala.pl do dnia 20 marca 2024 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16556-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zlozona-przez-podmiot-w-trybie-bezkonkursowym.html

  • Oferta rozmiar: (869,13 kB) pobrań: 2