Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 67.2024 z dnia 8 marca 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2024 r. o godzinie 12:00.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16477-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-03-08
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-03-08 08:33
data ostatniej aktualizacji 2024-03-08 08:36
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-08 08:36 Tomasz Sitek publikacja treści