Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego - Organizacja konferencji szkoleniowej dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 72.2024 z dnia 19 marca 2024 r. przyznał dotację dla Klubu Przedsiębiorców Gminy Boguchwała na zadanie pod tytułem: "Organizacja konferencji szkoleniowej dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała"

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16599-ogloszenie-o-wsparciu-realizacji-zadania-publicznego-organizacja-konferencji-szkoleniowej-dla-przedsiebiorcow-z-terenu-gminy-boguchwala.html