Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego - Judo w Gminie Boguchwała

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 73.2024 z dnia 21 marca 2024 r. przyznał dotację dla Stowarzyszenia "FIGHT FUN" Niechobrz na zadanie pod tytułem: "Judo w Gminie Boguchwała"

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16626-ogloszenie-o-wsparciu-realizacji-zadania-publicznego-judo-w-gminie-boguchwala.html