Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego - "Wiosna z boksem olimpijskim"

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 81.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. przyznał dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnasion" z siedzibą Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała, na realizację zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim".

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16697-ogloszenie-o-wsparciu-realizacji-zadania-publicznego-wiosna-z-boksem-olimpijskim.html