Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym - Wiosna z boksem olimpijskim

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim" złożona przez organizację pozarządową UKS "Gimnasion" Boguchwała na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: z.lencewicz@um.boguchwala.pl do dnia 3 kwietnia 2024 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16657-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zlozona-przez-podmiot-w-trybie-bezkonkursowym-wiosna-z-boksem-olimpijskim.html