Urząd


Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl


Zmiany w regulaminie naboru wniosków

W dniu 4 września 2017 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy". Zmiana dotyczy umieszczenia w części II Regulaminu pkt. 10 dotyczącego szczegółowego opisu procedury wzywania Mieszkańca do ewentualnych wyjaśnień. Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl.

Poniżej linki do dokumentów:

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2017-09-06
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2017-09-06 08:27
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność