Urząd

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała

Wartość inwestycji: 5 169 488,51 zł

Wartość dofinansowania: 4 702 500 zł

Wartość wkładu własnego: 466 988,51 zł

Zakończenie inwestycji: 2023.11

Program obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont odcinków dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zakres robót: wzmocnienie lub wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbiórka i budowa nowego mostu i przepustu, utwardzenie poboczy, przebudowa lub remont systemów odprowadzania wód opadowych, oznakowanie przejść dla pieszych, oświetlenie oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchudrogowego. Przebudowane, rozbudowane i remontowane zostaną m.in. drogi stanowiące obecnie objazdy dla budowy zjazdu z trasy S19 w miejscowościach Racławówka, Niechobrz. Drogi te stanowią jednocześnie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych.