Urząd

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Remont i przebudowa SP w Niechobrzu

Wartość inwestycji: 2 105 417,72 zł  

Wartość dofinansowania: 1 785 000 zł

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa SP w Niechobrzu. Inwestycja polegała na wymianie pokrycia dachowego oraz wzmocnieniu konstrukcji dachu, dociepleniu elewacji, wymianie posadzek i stolarki drzwiowej, remoncie tynków wewnętrznych i robotach malarskich. Przeprowadzony został remont węzłów sanitarnych z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i armaturą, okładzin ścian, remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, a także wymiana urządzeń kotłowni. Powstał także plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni z piasku oraz zagospodarowany teren przy obiekcie - utwardzenie kostką betonową i remont ogrodzenia.