Urząd

Inwestycje

Kompleks szkolny w Niechobrzu

W ramach realizacji projektu "Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrzu" przeprowadzono kompleksowy remont z budową sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Niechobrzu.

Zakres prac w Szkole Podstawowej nr 2 objął budowę fundamentów i przygotowanie podłoża pod posadzkę nowej sali gimnastycznej, wybudowano również ściany zewnętrzne oraz strop budynku sali. Wykonano drenaże i uzupełnienia tynków w piwnicach budynku, posadzki i tynki ścienne. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a przy placówce powstała platforma podnośnikowa do pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem uchwytów. Ponadto wykonano nową instalację sanitarną i elektryczną, uzupełniono zadaszenia nad wejściami, docieplono stropodach i kominy. Zainstalowane zostały nowe rynny i rury spustowe. Dodatkowo obie szkoły wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt dydaktyczno-sportowy oraz specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do wzbogacenia programu nauczania. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 zakupiono tablicę interaktywną, projektor, laptop oraz programy edukacyjne, a nowa sala sportowa wyposażona została w drabinki gimnastyczne, ławki, materace i przenośne bramki. Uczniowie Zespołu Szkół mogą korzystać z wielostanowiskowego atlasu, nowych słupków do siatkówki i stojaków do koszykówki.

Środki na inwestycję o wartości 2 126 934 zł wydatkowane zostały z budżetu gminy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota otrzymanego dofinansowania to 997 045 zł.Projekt pn. "Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrzu" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Niwelowanie barier architektonicznych w szkole integracyjnej w Niechobrzu w celu ułatwienia korzystania z infrastruktury edukacyjnej przez osoby niepełnosprawne. PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami" obszar B - 2013 rok.

Ponadto w 2014 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 powstał plac zabaw. Środki na budowę placu, którego koszt wyniósł 112 000 zł, udało się pozyskać z rządowego programu "Radosna szkoła" w wysokości 50% wartości inwestycji. Pozostała część została sfinansowana z budżetu gminy. Obiekt został wyposażony w pełni bezpieczne i atestowane urządzenia oraz zapobiegającą urazom miękką nawierzchnię syntetyczną.


FUNKCJONOWANIE

  

  

  

PLAC ZABAW

  

  

OTWARCIE 2014.10.19

  

  

REALIZACJA

2014.09.25

  

2014.07.14

  

2014.03.19

  

  

2014.01.23