Urząd

Inwestycje

Budynek Wielofunkcyjny / Stadion w Mogielnicy

W 2013 roku rozpoczęły się prace na budową budynku wielofunkcyjnego na stadionie w Mogielnicy. Obiekt został otwarty 21 września 2014 roku. Parter zajęły szatnie dla sportowców, pomieszczenia sanitarne, magazyn oraz pomieszczenia techniczne. Piętro zostało przeznaczone na cele użytkowe dla mieszkańców. Budynek o kubaturze 1 691 m3 posiada powierzchnię użytkową 445 m2. Przy budynku powstały miejsca postojowe, a sam obiekt został wyposażony w innowacyjną instalację odzysku wody deszczowej, która zracjonalizowała wykorzystanie wody pitnej, zmniejszając jej zużycie. Koszt budowy wyniósł 1 054 936,86 zł. Część środków w kwocie 500 000 zł pozyskana została przez Gminę Boguchwała z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Odnowa i rozwój wsi".

Projekt pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy z innowacyjnym systemem zagospodarowania wód opadowych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Za kwotę 50 000 zł na stadionie powstało ogrodzenie. Inwestycja została wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Przebudowane zostały także trubuny stadionu. Ponadto ze środków Gminy Boguchwała oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, za kwotę ponad 176 000 zł, na stadionie powstało dodatkowe ogrodzenie, zamontowano nowe oświetlenie oraz tablicę wyników.

Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza".


FUNCJONOWANIE

  

  

  

  


OTWARCIE 2014.09.21

  


PRZEBUDOWA TRYBUN, BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ OŚWIETLENIA ORAZ TABLICY WYNIKÓW

  

  


REALIZACJA

2014.08.25

  

  

  

2014.04.08

  

  

2013.11.19

  

  

2013.07.25

  

  

2013.05.31

  

  

2013.04.22