Urząd

Inwestycje

Modernizacja infrastruktury wodociągowej

W 2013 roku zakończyły się prace związane z realizacją dużego projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała. Projekt realizowała gminna spółka GOKOM, a wykonawcą robót była firma Inżynieria Rzeszów S.A. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 8 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez władze spółki GOKOM środków pomocowych z Unii Europejskiej, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 70% wartości inwestycji. Wkład własny w wysokości 3,55 mln zł zabezpieczony został przez spółkę GOKOM we współpracy z samorządem gminnym.

Poprzez realizację projektu istnieje możliwość wprowadzania do sieci większej ilości wody. Zamontowanie na SUW w Lutotyżu, zbiornikach i pompowniach wody agregatów prądotwórczych, zwiększyło niezawodność dostawy wody do odbiorców, eliminując przerwy związane z brakiem energii elektrycznej. Ponadto poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej połączono działające dotychczas oddzielne sieci w jedną zintegrowaną całość, tworząc bezpieczny system.

Zakres inwestycji:

I. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutoryżu - zwiększenie wydajności ujęcia z 60m3/h do 120m3/h.
II. Budowa zbiornika o pojemności 1000 m3 położonego na terenie SUW Lutoryż.
III. Budowie zbiornika o pojemności 500 m3 położonego przy SUW Niechobrz.
IV. Przebudowa pompowni sieciowych:

 • wymiana pompowni wody zlokalizowanej w kręgach betonowych na kontenerową pompownie wody wraz z montażem agregatu prądotwórczego w Mogielnicy
 • wymiana zestawu pompowego na nowy wraz z montażem agregatu prądotwórczego w pompowni położonej na terenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
 • wymiana zestawu pompowego na nowy z montażem agregatu prądotwórczego w pompowni Księży Las w Racławówce

V. Budowie i modernizacji sieci wodociągowych:

 • rurociąg wody Ø 110 dł. 981 m łączący sieć wodociągową w Racławówce (nad Zabierzanką) do zbiornika Racławówka Księży Las,
 • rurociąg wody Ø 110 dł. 550 m łączący sieć w Niechobrzu Radzielówce z siecią Racławówka nad Zabierzanką,
 • rurociąg wody Ø 110 dł. 1050 m łączący sieć w Niechobrzu Radzielówce z siecią Nosówka Przymiarki,
 • rurociąg wody Ø 160 dł. 2669 m łączący sieć wodociągową w Boguchwale od osiedla Koreja z siecią wodociągową w Niechobrzu,
 • rurociąg wody Ø 160 dł. 721 m łączący sieć wodociągową w Mogielnicy z siecią wodociągową w Boguchwale do ul. Partyzantów,
 • rurociąg wody Ø 110 dł. 152 m łączący sieć wodociągową na granicy Boguchwały i Mogielnicy w kierunku ul. Polnej w Boguchwale przy potoku Mogielnickim,
 • wodociąg Ø 315 dł. 1715 m łączący SUW Lutoryż z Boguchwałą Wisłoczysko,
 • wodociąg Ø 225 i 110 na Ø 315 dł. 1218 m łączący SUW Lutoryż z Boguchwałą Wisłoczysko - modernizacja.
Galeria