Urząd

Inwestycje

Rynek Miejski w Boguchwale

Po siedmiu latach od odzyskania przez Boguchwalę praw miejskich ruszyła jedna z największych inwestycji w historii gminy. Działania samorządu doprowadziły do pozyskania środków finansowych na budowę miejskiego rynku w Boguchwale.

Wykonawcą prac była firma ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł 7 935 293 zł z czego 85% stanowiło dofinansowanie Unii Europejskiej. Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2014 roku.

Spichlerz

Projekt objął kompleksową przebudowę terenu byłego gospodarstwa rolnego. Centralny punkt nowego rynku - zabytkowy spichlerz - został poddany remontowi. Oprócz poprawy estetyki zewnętrznej budynku, wykonane zostały niezbędne prace konstrukcyjne, m.in.: wymiana dachu, wzmocnienie budynku, wykonanie docieplenia ścian fundamentowych, montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

Teren wypoczynkowy

Wokół budynku powstały zieleńce, a rynek otrzymał nową nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej. Po stronie wschodniej placu powstał wielostanowiskowy parking oraz dojazd łączący ul. Akacjową z terenem spacerowym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego. Mieszkańcy z dziećmi mogą skorzystać z nowego placu zabaw oraz terenu wypoczynkowego znajdującego się na "Stawisku".

Budynek biurowy

Remontem został objęty także dawny budynek biurowo-warsztatowy, który został przeznaczony pod działalność organizacji pozarządowych, działalność kulturalną, edukacyjną oraz wystawienniczą. Przebudowana została część piętrowa budynku, wykonana nowa elewacja i docieplenie. Kompleksowy remont wnętrza obiektu objął również wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz montażu instalacji gazu i wentylacji. Powierzchnia użytkowa to ponad 1242 m².

Galeria