36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rewitalizacja

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.
Konsultacje społeczne - warsztaty

19 stycznia 2017 roku w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyły się warsztaty w ramach realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022". W ramach warszatów prowadzonych przez Lucynę Krupę-Szado z firmy Eurogrant Sp. z o.o. zaprezentowano obszary wyznaczone do rewitalizacji, wyniki badań ankietowych oraz ele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Ponadto przedstawiono szczegóły naboru zadań inwestycjnych i społecznych do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Materiały szkoleniowe dostępne w pliku poniżej.

  • Data aktualizacji: 2023-02-03 15:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 517 997