36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświata

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: https://www.ko.rzeszow.pl/

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Teodora Lubomirskiego 2
telefon/fax: 17 87 14 438
e-mail: sp.boguchwala@boguchwala.pl
strona internetowa: spboguchwala.pl

dyrektor: Bartłomiej Wisz


Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kielanówce
Zespół Szkół w Kielanówce

adres: Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów
telefon: 17 85 92 634
e-mail: sp.kielanowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.zskielanowka.pl

dyrektor: Mariusz Kalandyk


Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu

adres: Lutoryż 432, 36-040 Boguchwała
telefon: 17 87 14 132
e-mail: sp.lutoryz@boguchwala.pl
strona internetowa: www.splutoryz.szkolnastrona.pl

dyrektor: Alina Ladzińska


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy

adres: Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała
telefon: 17 87 15 360
e-mail: sp.mogielnica@boguchwala.pl
strona internetowa: spmogielnica.pl

dyrektor: Łukasz Bubicz


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu

adres: 36-047 Niechobrz 679
telefon: 17 87 18 007
fax: 17 87 18 226
e-mail: zs.niechobrz@boguchwala.pl
strona internetowa: zsniechobrz.cba.pl

dyrektor: Grzegorz Nowak


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu

adres: 36-047 Niechobrz 549
telefon: 17 87 18 224
e-mail: sp2.niechobrz@boguchwala.pl
strona internetowa: sp2niechobrz.szkolnastrona.pl

dyrektor: Tomasz Siorek


Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce

adres: Nosówka 186, 36-046 Zgłobień
telefon: 17 85 01 523
e-mail: sp.nosowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.sp.nosowka.pl

dyrektor: Bożena Łyszczek


Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce

adres: Racławówka 215, 36-047 Niechobrz
telefon: 017 87 17 525
e-mail: zs.raclawowka@boguchwala.pl
strona internetowa: spraclawowka.edupage.org

dyrektor: Andrzej Niedziałek


Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej

adres: Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Zgłobień
telefon/fax: 17 87 16 027
e-mail: sp.wzglob@boguchwala.pl
strona: spwolazglobienska.pl

dyrektor: Jan Fularz


Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu

adres: 36-046 Zgłobień 71
telefon: 17 85 06 575
faks: 17 87 16 025
e-mail: sp.zglobien@boguchwala.pl
strona internetowa: spzglobien.pl

dyrektor: Grzegorz Kowal

  • Data aktualizacji: 2023-02-03 15:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 518 054