36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Program Rewitalizacji

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała

W terminie od 17.11.2022 r. do 30.11.2022 r. prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczone zostały trzy podobszary rewitalizacji: Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień w których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania i przesłanie na adres: b.blachut@um.boguchwala.pl lub elektronicznie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_boguchwala_nabor_projektow.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030.

  • Data aktualizacji: 2023-06-07 11:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 227 286