Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego - Turniej Bokserski

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja IX Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały" złożona przez organizację pozarządową UKS "Gimnasion" Boguchwała na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/15794-ogloszenie-o-wsparciu-realizacji-zadania-publicznego-turniej-bokserski.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-01-10
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-01-10 14:24
data ostatniej aktualizacji 2024-03-12 08:34
aktualizacja dokonana przez Żaneta Lencewicz

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-12 08:34 Żaneta Lencewicz modyfikacja treści
2024-03-12 08:34 Żaneta Lencewicz modyfikacja treści
2024-03-12 08:34 Żaneta Lencewicz modyfikacja treści
2024-03-12 08:33 Żaneta Lencewicz modyfikacja treści
2024-01-10 14:24 Tomasz Sitek publikacja treści