Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Jeździecka Powożenie" - Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu złożona przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki Kresy, Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 6 lipca 2022 roku.

Link do informacji: https://bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23719.html

Liczba odsłon: 1982
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-06-29
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-06-29 15:17
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność