Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 49.2023 z dnia 10 marca 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 12:00.

LINK: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art24445.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-03-10
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-03-10 15:22
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność