Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały" złożona przez organizację pozarządową UKS "Gimnasion" Boguchwała na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do informacji: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art24313.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-01-19
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-01-19 11:21
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność