Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym, § 5 oraz § 7 ust 1 pkt 2 oraz ust. 5 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021", przyjmując termin wyrażenia opinii do 19 listopada 2020 roku.

Liczba odsłon: 904
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-11-04
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-11-04 12:03
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność